El turisme gastronòmic s'ha posicionat com un dels favorits entre els turistes de tot el món, amb alt nivell adquisitiu, ja que el concepte de turisme és bastant ampli i s'ha anat enriquint conforme es desenvolupa el sector. De fet, les raons per les quals els humans ens mobilitzem d'un lloc a un altre han canviat molt al llarg de la història passant de ser una activitat netament de supervivència a una activitat d'oci i gaudi. Aquest acostament, no obstant això, no és una cosa nova. Ja des del segle XIII a Europa s'oferien rutes gastronòmiques conegudes com “gastronomers” on viatjaven per a visitar els millors restaurants i degustar els seus plats. A poc a poc aquesta practica es va anar expandint fins a convertir-se en el turisme gastronòmic que coneixem hui dia.
...

LA GASTRONOMIA COM A ATRACTIU
Benicarló serà la primera ciutat de la província de Castelló que tindrà el seu propi Pla Director de Turisme Gastronòmic, que permetrà determinar les estratègies necessàries per a aconseguir un major dinamisme turístic i econòmic i generar una major activitat turística i gastronòmica. El Pla recollirà informació actualitzada de l'oferta i demanda turística, l'analitzarà i traçarà les línies estratègiques de posicionament del municipi adoptant sempre una perspectiva integral, sostenible, de consens entre els diferents actors econòmics i socials i oberta al futur, de manera que s'establisca una continuïtat i un seguiment que facen efectiva la seua aplicació.
...

DARRERES REUNIONS
De fet, aquesta semana han començat ja les darreres reunions, amb la primera de les taules de contacte amb els agents implicats, que va reunir representants d'empreses de turisme actiu, guies turístics, propietaris d'allotjaments turístics, comerciants (representats a través de la Unió de Comerços i l'Associació de Venedors del Mercat) i sector primari, representat per la Cooperativa Agrícola Benihort i la Confraria de Pescadors.
...
+info La veu en paper

LA VEU DE BENICARLÓ | NÚM. 1284 | 21 DE MAIG DE 2021