Parlar del que percebran els nostres polítics, sense dubte, sempre portarà controvèrsia. Si s'està a l'equip de govern tot s'ha fet conforme al que marca la llei i mai sense superar els límits del que seria raonable per a una població com Benicarló. Per a l'oposició, depenent si és el Partit Popular, que es va abstindre en la votació, el que cal és exigir que els que es cobra tinga un retorn a la ciutat atés que és per això pel que han estan triats els polítics que ens governen. Fican l'emfasi en que fins i tot es pot baratà la cosa si el treball és òptim. En canvi, si escoltem els Ciudadanos, és un increment salvatge el que han fet els socialistes a l'incrementar-se el sou. Més contundents han estat els antics socis de govern dels socialistes,  Compromís, al criticar les tres dedicacions exclusives que s'han atorgat que, segons els seus números faran que els costos es disparem en uns 87.000 euros més anuals. I és ací, on la crítica ha esta més contundent, l'increment de 800 euros més al mes per part de l'alcaldessa.

Com sempre, tot depen del color amb que es mire. Si és molt o poc, si ens costarà massa o massa poc, no podem negar, tal com va dir el regidor pouplar, que dependrà del rendiment que li donen a eixos diners cobrats els regidors que tenen responsabilitat de govern. Ara bé, sense oblidar-nos que la responsabilitat també és compartida amb l'oposició, que no ha de defugir la seua feina de control del govern, sent, si és el cas, contundent amb la seua crítica sense cap mena de subterfugi, cosa que, en la legislatura passada, va brillar per la seua absència.

Així que veure'm que és el que és compleix de tot el que s'ha ficat damunt la taula. En mans de tots està fer la faena, només cal que tots (valga la redundància), la facen.

TORNA A LA PORTADA DEL NÚMERO 1191