L'abandonament de trastos a la via pública. Nova modalitat de "plantà" que fa furor per les xarxes socials

L'ajuntament de Benicarló està estudiant diferents línies d'actuació per a acabar amb l'abandonament de mobles a la via pública. Xaro Miralles, alcaldessa del municipi, va reconèixer que “és una problemàtica evident. La gent deixa els mobles que no vol al carrer, vull pensar que per desconeixement ja que existeix un servei de recollida a domicili”. Aquest servei municipal es presta els dilluns i els divendres, i per a accedir a ell és només cal cridar a un número de telèfon que es troba esgrafiat als contenidors d'escombraries. Són els encarregats d'aquest servei els que informen de l'hora i del dia en el que passaran a arreplegar els estris, per a evitar que es dipositen a la via pública. L'interessat només ha de dipositar-lo a la porta del seu habitatge el dia i l'hora indicada pel servei de recollida. D'aquesta manera el consistori pretén acabar amb la mal imatge de brutícia i deixadesa que provoquen.

Les xarxes denuncien aquesta mena de brutícia al carrer

Contràriament, hi ha qui prefereix deixar els trastos  al carrer sense molestar-se que pot fer ús del servei públic, pel qual paguem tots els benicarlandos. Així, en les últimes setmanes han estat els propis veïns de Benicarló els que s'han encarregat de denunciar els fets a través de les xarxes socials, pujant fotografies de determinats enclavaments en els quals dia a dia es repeteix l'amuntegament de brutícia. El carrer Joan XXIII, l'avinguda del Marquès de Benicarló i altres racons del poble s'han fet populars a través de les xarxes socials. La "plantà" de falles del cap de setmana o els "ninots" que ens podem trobar diàriament, són alguns dels comentaris jocosos dels veïns, que ja no saben què fer per a acabar amb l'espectacle amb el qual es troben cada matí a la porta de la seua casa.

...

Multes coercitives

Una d'elles és la de les multes coercitives, que ja apareixen en l'ordenança municipal reguladora de la recollida de residus sòlids”. De fet, en ella es prohibeix expressament “deixar abandonats residus voluminosos en solars i parcel·les ja siguen de propietat privada o pública. Es prohibeix abandonar o dipositar residus voluminosos al costat de contenidors o en qualsevol lloc de la via pública sense haver concertat prèviament el servei de la recollida municipal de voluminosos”. Les multes que es contemplen en cas d'infracció van de 750 euros fins a 3.000 euros. I Miralles està disposada a aplicar-les.

...

+ info La Veu en paper