L'ajuntament de Benicarló ha tret a licitació les obres de restauració de les pintures murals de la capella de l'antic convent de Sant Francesc. En total, 171.347 € encaminats als treballs integrals de recuperació de les pintures que queden en les sis capelles laterals i el baptisteri.

El temps d'execució de la intervenció seria de vuit mesos i comptaria amb un equip de quatre restauradors. A més, el consistori també ha tret a licitació l'execució de la 2a fase de les obres d'acabats interiors de l'Església. El pressupost màxim de licitació de l'obra objecte de la present contractació, sense incloure l'IVA (21%) ascendeix a 279.463,75 euros, a la baixa. Els treballs van encaminats a finalitzar les obres de recuperació de l'antic convent de Sant Francesc, un edifici fundat en 1578 per Fra Cristóbal de la Plaza. L'organització general de l'edifici girava al voltant d'un menut claustre central construït totalment amb rajola revocada amb morter i calç, amb simples pilastres quadrades, arcs de mig punt i algunes motlures.

...

ESTAT DE CONSERVACIÓ DE LES PINTURES

El projecte de restauració de les pintures murals permet conèixer de prop l'estat de conservació en el qual es troben, gràcies a les cates que es van realitzar el 2014. Les mateixes adverteixen que “s'ha de tenir en compte que les dues capelles del costat de l'evangeli són les més antigues i tenen unes policromies que no apareixen en la resta de les capelles. En la resta de les capelles la policromia que predomina és la del segle XIX, en les llunetes, petxines, s'aprecia en els aixecaments realitzats el galó roig rosa perfilat en negre emplenat amb mormolejat gris, cornises mormolejades i bandes de frisos grocs. A més, els sòcols de les parets eren de color ocre. El suport del que està composta aquesta obra és el d'un morter tradicional d'arena i calç, un dels més utilitzats i denominat segons el aglomerant, com morter de calç.

...

+ info La Veu en paper