L'ajuntament de Benicarló ha tret a licitació la redacció del document d'avaluació ambiental i territorial estratègic de la revisió del Pla General d'Ordenació Urbana del municipi. El tipus de licitació ascendeix a 100.000,00 euros/any (IVA no inclòs), podent-se millorar a la baixa. Xaro Miralles, alcaldessa de Benicarló, va explicar que “es tracta d'un tràmit preceptiu per a poder continuar amb l'aprovació del nou planejament”. Aquesta diligència “ja ens la van reclamar en el document de referència, emès per a l'ajuntament de Benicarló en el 2011”. En aquest sentit, Miralles va puntualitzar que “a l'agost caduca el termini que ens van donar des del Consell per a realitzar-lo. Així que hauríem de demanar una pròrroga perquè si no, hauríem de tornar a iniciar el procés de revisió del PGOU de nou”.

PROCÉS INFORMATIU I DE PARTICIPACIÓ

L'alcaldessa va lamentar que “durant la passada legislatura no es va fer gens per avançar en el procés” de renovació del planejament urbanístic, el que ha alentit la seua aprovació. En qualsevol cas, es va mostrar convençuda que si el consell atorga la pròrroga, “en uns dos anys com a màxim tindrem aprovat el nou PGOU”. El consistori haurà de realitzar ara un calendari d'actuacions, amb els pròxims passos a seguir en la tramitació. Així, Miralles va avançar que “ja es va convocar la comissió de seguiment, que és la integrada pels grups polítics i tècnics de l'ajuntament”.

...

AFECCIONS AL MEDI AMBIENT

El document que ara ix a licitació permetrà identificar, descriure i avaluar els possibles efectes significatius sobre el medi ambient que puguen derivar-se de l'aplicació del pla. Els criteris de referència venen marcats per l'òrgan ambiental autonòmic en el document emés per aquest l'any 2011. En ell, la conselleria de Medi ambient afirmava que no considera adequat el creixement de la ciutat cap al nord, un dels cavalls de batalla de l'equip de govern i els veïns de la zona.

...

+info La Veu en paper