La Veu de Benicarló ja va publicar a finals de l'any passat l'exposició al públic del projecte “mesures per a la protecció i recuperació del tram de costa comprés entre el port de Benicarló i el límit amb el terme de Vinaròs”. En aquest número explicarem que el ministeri plantejava com a solució a l'erosió de la costa la construcció de tres espigons perpendiculars a la costa i l'eliminació de la carretera que discorre entre el bar de la Mar Xica i el port de Benicarló.

 

LES AL·LEGACIONS

S'oblida el ministeri que aqueixa carretera, com sí que apareix en els plans que surten al projecte, coincideix quasi íntegrament amb la via pecuària “Colada Litoral” a la qual ja es va fer esment en el BOE A-2017-13203 (Informe d'Impacte Ambiental). Com reconeix l'única al·legació, presentada de moment per un veí al projecte, “les vies pecuàries estan regulades: Llei 3/1995 de Vies Pecuàries i Llei 3/2014 de Vies Pecuàries de la Comunitat Valenciana, existint un catàleg publicat en data 21/04/2015. L'objecte de la llei és la seua conservació, protecció i recuperació havent de ser integrades com a passejos o alberedes i la seua adequació i conservació és competència de l'ajuntament de Benicarló”.

...

ELS MOVIMENTS A LES ALTURES

I és que la carretera de la Mar Xica ha tornat a estar de plena actualitat durant els últims dies, a causa de l'estat en el qual es troba. El passat 26 de maig va haver de ser tancada al trànsit, perquè segons va explicar el consistori, a causa de “els episodis de pluges torrencials acumulats des de principis d'any i els continus temporals marítims s'havien provocat desperfectes en el vial que resulten perillosos per a la circulació de vehicles. Estem treballant per a reparar els danys el més prompte possible”.

...

+info La Veu en paper

TORNA A LA PORTADA DEL NÚMERO 1236