"On els carrers no tenen nom", diu un dels grans èxits de la banda irlandesa U2. I així estan. Sense nom al carrer, des de l’any 2005. És la situació en la que es troben els veïns d’un carrer de la Partida Solaes, que viuen amb tots els problemes que això representa. Es tracta d'un tema molt seriós en moltes parts del planeta. En el món real, prop de 4.000 milions de persones viuen en llocs on els carrers no tenen nom ni números. De fet, manquen de tot allò que podria considerar-se una adreça pròpiament dita. Sense això estan fora del mapa.

...

ELS ANTECEDENTS

Amb data 6/1/2020 es presentà davant el Síndic de Gregues un escrit que substancialment manifestava que des de l'any 2005 “els veïns de la coneguda com a Partida Solaes, carrer sense nom oficial, vénen dirigint-se a l'Ajuntament de Benicarló perquè aquest assigne un nom oficial a aqueix carrer, donats els problemes que es genera als veïns, sense que fins al moment s'haja atés la seua petició”.

...

L’AJUNTAMENT TREBALLA. LENT PERO SEGUR

La contestació de l’Ajuntament de Benicarló indica que el veí interessat va presentar un escrit “sol·licitant l'assignació d'un nom al carrer que discorre paral·lela al Parador Nacional de Turisme, el qual forma part de la denominada Partida Solaes”.

...

+info La Veu en paper

TORNA A LA PORTADA DEL NÚMERO 1238