El Comité d'Empresa de lOrganisme Autònom de Centres Socials Especialitzats, ha manifestat el seu malestar “pel que considerem un menyspreu cap als treballadors i treballadores de l'OACSE per part de la regidoria delegada pels fets que seguidament detallem”. Els treballadors consideren “un despropòsit la supressió de places d'atenció directa als usuaris que pretén la direcció i la negativa a crear de noves, per a atendre de manera òptima les necessitats dels usuaris”. Així, entenen que “després de comprovar la virulència de la pandèmia cap als col·lectius mes vulnerables no seria oportú ni responsable disminuir els efectius de professionals que atenen els usuaris”. ...

BURLA PER A TREBALLADORS I USUARIS

El comitè d’empresa sosté que sempre s’han  esgrimit limitacions pressupostàries o de despesa cada vegada que s’ha demanat increment de personal d'atenció directa. “Ara, la creació de la plaça de TAG sembla estar totalment justificada per part de la regidoria. Aqueixes són les seues prioritats. Ens sembla, com a mínim, una aixecada de camisa”.

De fet, dubten que  vaja a ser subvencionat per Generalitat, “com si ho estan els llocs d'atenció directa”. És per això que consideren que  “incrementar el personal de tasques administratives ens sembla una burla per a treballadors i usuaris de l'OACSE, si tenim en compte que una part de les tasques tant administratives com d'assessoria jurídica i legal ja estan privatitzades, i les porta una empresa externa”.

...

REDUCCIÓ DE LA TEMPORALITAT LABORAL

El que si demanen els treballadors és “la reducció dràstica de la temporalitat laboral que impera en la plantilla d'atenció directa de l'OACSE, on el 80% de la mateixa està contractada de manera precària i/o irregular des de fa molts anys, contravenint les disposicions legals que obliguen a la consolidació de l'ocupació”.

...

LA VERSSIÓ DEL CONSISTORI

L’ajuntament de Benicarló,  mitjançant un comunicat, ha desmentit que la intenció de l'OACSE siga la de suprimir places d'atenció directa i la negativa a crear-ne de noves.

...

+info La Veu en paper

TORNA A LA PORTADA DEL NÚMERO 1240