No hi ha dret. No pot ser. Això se n’està anant de mare i algú hauria de posar remei a aquest desgavell i lamentable espectacle que està protagonitzant una part del nostre món faller local. Aquesta comissió d’experts fallers, que tanta saviesa fallera acumula i atresora, s’ha hagut de reunir -una vegada més- amb caràcter d’urgència davant els greus fets protagonitzats per uns personatges que no mereixen portar el títol de “fallero”. Perquè si bé l’hàbit no fa al monjo, el vestit de fallero no fa el fallero. Aquesta comissió no pot permetre tanta permissivitat ni tanta anarquia en el si de les falles. La falta de respecte per part d’uns inqualificables personatges no es pot deixar sense resposta. Si no estan contents, que se’n vagin cap a casa, que ningú no els obliga a estar allà on estan. Si un és fallero, ho és amb elegància i posar fallero.

Seguidament reproduïm l’informe que ens va passar un dels membres d’aquesta comissió que va assistir a l’acte i que, tot i ser confidencial i d’ús estrictament intern, aquesta comissió vol reproduir per a vergonya i escarni dels que van protagonitzar tan lamentable espectacle.

+ a La veu en paper