Aquesta comissió d’experts fallers, assabentada gràcies al membre “E” de la vinguda al nostre poble de la patrona de la ciutat de València –i pròximament de tots els valencians-, també vol dir la seua pel que fa a aquest magne esdeveniment que va més enllà de l’àmbit religiós.

 Efectivament, el fet que el causant d’aital succés siga una falla que porta un nom tan valencià com “la barraca”, ha portat a aquesta comissió a reunir-se amb caràcter urgent, extraordinari i excepcional per a marcar les pautes a seguir i que tot plegat no quedem, una vegada més, en ridícul.
Per això, el nostre membre “E”, ha presentat una ponència a aquesta comissió que, després d’una minuciosa anàlisi per part de tots i cadascun dels membres de la mateixa, i les sucoses i doctes aportacions de les membres “A” i “L”, ha estat aprovada per unanimitat. Aquesta comissió és sabedora de l’existència d’un programa d’actes per als dies en què la Mare de Déu restarà amb nosaltres, però s’ha decidit no fer ni comentari, ni llegir-lo, perquè vista l’experiència que tenim d’actes organitzats per anteriors juntes locals falleres, no ens hem molestat en interessar-nos el més mínim perquè no ens fiem.
...

+ info la veu en paper

<