Aquesta comissió, molt preocupada per tot allò que envolta aquesta extraordinària tradició nostra de les excelses festes falleres, s’ha reunit amb caràcter urgent i extraordinari per a tractar un assumpte de extrema gravetat. Que ningú no pense que aquesta comissió no treballa al llarg de l’any. Les reunions s’han celebrat setmanalment amb puntualitat fallera, amb seriositat fallera, amb seny faller i amb ambient faller. No cal dir que totes elles han estat degudament abastides per la imprescindible dona fallera. Elles, com no podia ser d’una altra manera, ens han preparat els àpats pertinents, ens els han servit, ens han parat taula i, mentre hem estat debatent, elles s’han absentat perquè saben que això no pertany a les seues competències. Elles accepten les decisions perquè saben que els que saben, saben. I no és cap redundància.

...

El debat estava servit. Vam comprovar, amb documentació audiovisual, la certesa d’aquesta afirmació. Vam constatar, una vegada i una altra, com els diferents personatges repetien una vegada i una altra “faia, faia i més faia”. Si, “faia” i no “falla”.

...

+ info La Veu en paper