L'Ajuntament de Benicarló ha sancionat diversos ciutadans per incompliment de les ordenances municipals de medi ambient.

Una de les sancions més elevades que s'han aplicat en els darrers dies ha estat la imposada a un ciutadà per abandonar un vehicle en un lloc no habilitat. La sanció, de 3.000 euros, és la mateixa que s'ha aplicat a un altre ciutadà per fer un mal ús de la zona verda, en concret, per estacionar-hi un vehicle.

La Regidoria recorda a la ciutadania que tinga en compte l'obligació de complir totes les ordenances municipals i posa especial èmfasi en fer una gestió adequada dels residus de la construcció. Així, Medi Ambient recorda que està prohibit dipositar-los en els contenidors de Residus Sòlids Urbans o en qualsevol altre lloc no homologat. Segons recull l'Ordenança Municipal Reguladora de la Gestió de Residus Urbans, les sancions en aquest cas poden arribar als 1.500 euros. També es recorda des de la Regidoria que tirar papers per la finestra del cotxe està considerat com una falta denunciable amb sancions que poden arribar als 750 euros.

 El regidor de Medi Ambient, Pedro López, agraeix la implicació de la Policia Local i de la Guàrdia Civil en l'aplicació de les normatives i ordenances mediambientals.