Efectivament. Diumenge passat es va verificar la vaga convocada per la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana -abans Federació Valenciana de Futbol- en tot el seu àmbit d'actuació. És a dir, que es van paralitzar totes les competicions des de la categoria prebenjamí fins a la tercera divisió. Els motius de la vaga? Segons que m'han contat, tot ve de dues direccions. Per un costat, l'afany recaptatori del Ministeri d'Hisenda que pretén que tot els clubs de futbol tributen...pels beneficis econòmics obtinguts!! Això vol dir que també s'haurà de portar una comptabilitat segons la normativa. Per l'altre, el Ministeri de Treball i Seguretat Social pretén que tothom estiga donat d'alta a la seguretat social amb el consegüent pagament de les quotes d'afiliació, altes i baixes. La finalitat d'aquesta segona mesura no és altra que sortir bé a la foto i donar, cara a la galeria i a les eleccions, una dada de l'augment d'afiliats al sistema públic de previsió important i fer-nos vore un miratge totalment irreal. A més a més, aquesta nova normativa farà que la majoria de clubs es vegen en l'obligació d'haver de contractar un gestor per tal de portar tots els papers en regla, la qual cosa augmentarà les despeses d'aquestes entitats.

...

+info La veu en paper