Intersindical Valenciana considera que el nou govern valencià ha de prioritzar les polítiques que generen ocupació ja que, en aquest moment, al País Valencià, la taxa de desocupació és de les més altes de l'Estat i està afectant especialment a les persones joves, les dones i les immigrants. Per això, el sindicat reivindica que es posen en marxa les polítiques actives d'ocupació que té transferides la Generalitat Valenciana; que es destinen els recursos necessaris per donar suport a la creació de l'ocupació; que s'augmenten les inversions en investigació, recerca i innovació; que es desplegue de la Carta dels Drets Socials prevista en l'Estatut d'Autonomia; que s'activen les polítiques d'igualtat de gènere i que es done suport a les empreses i a la indústria valenciana perquè siguen competitives.

Per al Sindicat, l'ocupació estable i digna ha de ser una de les prioritats de l'acció del govern, així com la millora dels salaris de les valencianes i valencians que se situen, a hores d'ara, només per davant d'Extremadura i Canàries, i en especial per acabar amb la bretxa salarial entre les dones i els homes i la taxa d'atur que de les persones joves que se situa per damunt del 50%.

A més, el Sindicat reclama la potenciació dels serveis públics, de gestió pública, ja que garanteixen els drets bàsics de la ciutadania i generen riquesa i ocupació. En una època de crisi, com l'actual, els serveis públics com educació, sanitat, benestar social.... poden generar nous llocs de treball, necessaris per acabar amb les desigualtats socials i prestar un serveis a aquelles persones que menys recursos tenen. Per això, Intersindical Valenciana considera que cal acabar amb la política de privatitzacions, externalitzacions.... i fer una aposta clara i decidida per la seua potenciació. El País Valencià està a la cua de l'estat i d'Europa en nombre de persones que treballen als serveis públics.

Finalment, Intersindical Valenciana està oberta a dialogar amb l'actual govern valencià, sempre que aquest es comprometa a aplicar polítiques socials, laborals i econòmiques que afavoresquen les treballadores i treballadors i els sectors socials més desfavorits de la societat; es comprometa a no aplicar polítiques que retallen els drets laborals o socials; acabe amb les retallades en educació, sanitat o benestar social; aplique polítiques que acaben amb les desigualtats socials existents; potencie els espais de negociació i consulta amb la societat civil i promoga polítiques per potenciar i normalitzar la nostra cultura i la nostra llengua.

València, 25 de juny de 2011