A causa de canvis en la llei i a una praxi potser discutible, les factures que es paguen amb objeccions de l'interventor a alguns ajuntaments "de cuyo nombre no quiero acordarme" són un tema recurrent en els plens tant en aquesta legislatura com en l'anterior. I es que, en qualsevol ajuntament, el fet de contractar serveis sense realitzar els tràmits fixats per l'administració com a idonis és algunes vegades inevitable i per a això existeixen els mecanismes per a poder fer-ho. El problema sorgeix quan s'abusa d'aquest mètode fins al punt en què un ajuntament "X" es converteix en el campió dels pesos pesants d'aquesta categoria. Lamentablement, això fa que es perda transparència i competitivitat.

Quant a la transparència, aquest procediment té un problema, i és que es podria pensar que no se segueixen criteris objectius a l'hora de contractar… Per què tal o tal altre treball ho fa un professional determinat? Algú pot pensar: si un ajuntament d'un signe polític concret em dona tant de treball i diners a guanyar... a qui votaré les pròximes eleccions? Quant a la competitivitat, factures d'import molt elevat, o successions de factures de menor import, que no han de mesurar-se amb altres ofertes i que, per tant, es podria dir que no tenen per què oferir a millor relació qualitat-preu. Tot açò pot portar, com hem indicat, a especulacions intreessades de tota mena, i no hauria de ser així en qualsevol administració que es precie
Després ens queixem...

LA VEU DE BENICARLÓ | NÚM. 1296 | 13 D'AGOST DE 2021