Tot i la pandèmia, al final ha resultat que l'any Covid, el 2020, ha esta el millor any per a la Cooperativa Benihort. Certament, l'haver-se declarat el subministrament alimentari un bé de primera necessitat, va ajudar a que aquesta fita del s 47 milions d'euros s'aconseguira, però també resulta obvi que si no hagués hagut una excel·lent planificació de tots els recursos de la cooperativa difícilment aquesta fita s'haguera aconseguit i el que es pitjor, el subministrament a la gent no hauria arribat, amb el patiment dels mercats i, com no, dels consumidors. Sembla que tot va funcionar com devia i amb totes les mesures sanitàries efectives per a reduir el perill de contagi entre els treballadors.

Certament, com a benicarlandos, no podem més que felicitar-nos com a consumidors finals que tinguem ací aquesta cooperativa de primer nivell que subministra tota mena de productes hortofrutícoles de primera necessitat amb tanta qualitat tant de servei com en els productes subministrats. Això, a banda d'altres productes que Benihort també comercialitza amb totes les garanties.

En els seus 75 anys d'existència s'ha demostrat que el seu model cooperatiu és un dels més sòlids i millors arreu de l'estat, i és una garantia de futur en el subministrament de tots els seus productes tan a les nostres terres com a la resta de l'estat i l'estranger. Enhorabona a tots els que conformen aquesta família atés que són una garantia de futur per a l'alimentació de tots nosaltres.

LA VEU DE BENICARLÓ | NÚM. 1289 | 25 DE JUNY DE 2021