Hom entén, o això pensàvem, que els pressupostos participatius, en la seua finalitat o essència, devien ser, o eren, propostes fetes per la ciutadania que els nostres governants haurien de dur a termini. Així, de manera senzilla, podríem entendre que aquest fet el que intentava, suposàvem, era apropar el pressupost municipal a la ciutadania de manera que els diners dels seus impostos es gastaren en allò que la ciutadania havia triat. O almenys la petita petita part disposada a eixe efecte.

Per la mateixa raó, també pot resultar obvi, o almenys així ho pareix veient com s'han fet en aquesta edició, que algú ha confós el fet que la gent puga participar amb les seues propostes pròpies amb les propostes reglades i tancades des de mateix ajuntament. Tot i que vagen embolcallades amb la participació dels consells municipals. Una cosa és que la gent puga dir la seua directament i altra molt diferent, filtrar-lo a través dels Consells que, al cap i a la fi, només han votat les que l'ajuntament els hi ha proposat (podien presentar-ne alguna pel seu compte tot i que el que havien de decidir era inicialment, sobre les que l'ajuntament havia proposat).

A més, del que s'ha aprovat, el que destaca és el fet que la majoria o són propostes no acabades en l'anterior edició (que va ser diferent a aquesta) o actuacions que, tant si com si no, l'ajuntament les hauria d'haver escomès perquè formen part del seu dia a dia de treball, ja siga per manteniment o perquè les instal·lacions públiques ho necessitaven o, fins i tot, perquè són actuacions en l'àmbit estrictament del seu funcionament administratiu.

Només cal una repassada a l'històric que aquesta setmana surt al nostre tema de la setmana (alguns es van quedar al 25% de la seua execució, tot i partir del 2017), o al detall del que s'ha aprovat (senyalística al Mucbe, si tens un museu se suposa que ha d'estar correctament senyalitzat, o el sistema de gestió integral del departament d'esports, despesa que seria lògic que estigués contemplada dins dels pressuposts general que la pròpia administració ja té), per adonar-nos que els criteris han canviat i que tot estava tancat abans de començar.

En què hem de participar doncs?

 

LA VEU DE BENICARLÓ | NÚM. 1286 | 4 DE JUNY DE 2021