TURISME I MÉS

L’Organització Mundial del Turisme defineix el turisme gastronòmic com “una mena d'activitat turística que es caracteritza perquè el viatger experimente durant el seu viatge activitats i productes relacionats amb la gastronomia del lloc. A més de les experiències culinàries autèntiques, tradicionals i/o innovadores, el turisme gastronòmic també pot incloure un altre tipus d'activitats, com visitar productors locals, participar en festivals gastronòmics o assistir a classes de cuina.” Aquest concepte transcendeix més enllà de la mera idea de viatjar només per menjar i submergeix al turista en una experiència on pot connectar-se profundament amb tot el procés d'elaboració dels plats, des de l'obtenció de la matèria primera fins a la interacció amb els qui les produeixen. En definitiva, representa una manera d'enaltir el producte local i de desenvolupar un segell d'identitat que fàcilment pot diferenciar una destinació turística d'altres competències.

Feta aquesta introducció, tot el que siga promocionar la nostra ciutat com a destinació turística, ja fora d'allò conegut com a "sol i platja", ens sembla una idea magnífica sempre que aporte qualitat al producte a vendre. Ho diem pel fet que des de l'ajuntament hem vist com, al llarg dels anys, s'han anat elaborant diversos plans estratègics de turisme, en el seu moment es van vendre com una aportació o fita important per al posicionament turístic de Benicarló i que a més ens van costar molts diners, que ara sembla, als resultats ens remetem vist el nou pla, devien quedar en no res.
Compte, no diem, ni volem, que no s'investigue en matèria turística, però si, tal volta, ja seria hora de ficar les bases sòlides del que necessitem, com a turisme de futur, i no anar donant bandades com hem anat fent fins ara elaborant i reelaborant nous plans estratègics de turisme cada dos per tres. Si d'una vegada ja tenim clars els fonaments, aleshores anem construint l'edifici a sobre d'ells, amb cura i visió de futur, i desenvolupem-ho. Tenim moltes potencialitats i suposem que haurem aprés dels nostres errors. Doncs toca anar pel camí triat. Però no el canviem d'ací uns anys. El model, si és sòlid i arrelat al nostre territori, hauria d'adaptar-se a les necessitats futures. A l'inrevés, es perdre el temps i llençar els diners.

Ah, i tot açò sense perdre de vista que no només vivim del turisme. La diversificació sectorial són la base del desenvolupament social que ens ajudarà, a més, a contrarestar els daltabaixos dels cicles econòmics futurs. Que els hi haurà, segur, i n'hauríem d'estar preparats.
Que tinguem sort!

LA VEU DE BENICARLÓ | NÚM. 1284 | 21 DE MAIG DE 2021