Un any més i un pressupost més, el del 2013. I com era d’esperar un pressupost que, amb el poc que ha contat el seu responsable, el regidor Serrano, té una característica bàsica i comuna amb el quefer del PP, retallada.

A primera vista el que crida l’atenció d’aquest pressupost és el fet del milió d’euros menys respecte de l’excercici anterior. Però a banda d’aquest fet, constatable amb una simple resta entre el pressupost d’enguany i el de l’any passat, s’evidencien dos aspectes que podríem considerar cabdals en aquets comptes municipals: el primer, visualitzat amb la denuncia dels socialistes, que no es contempla cap inversió en el pressupost municipal, i el segon, d’on sortirà el milió i mig que l’ajuntament ha de pagar per la sentència conrària del Suprem.
...
+info La Veu en paper