Una experiència enriquidora

Tot i una possible retallada d’un 10% en la subvenció que Conselleria aporta a l’Organisme Autònom de Centres Socials especialitzats(OACSE), la regidora del ram, Sara Vallés, es mostra esperançada que l’organisme puga assolir el seus objectius.

Sembla ser que Conselleria de Benestar Social està començant a pagar de manera mitjanament decent i això fa que l’ajuntament no haja de fer reestructuracions pressupostàries per avançar els diners que el Consell no aporta.

La regidora Vallés confia en que al final eixe descompte del 10% no es produisca tenint en compte que, en els darrers anys, al final l’aportació del Consell s’incrementava fins arribar a la quantitat estipulada inicialment. Certament, la regidora del ram és mostra molt optimista en la recepció dels pagaments tot i que, si fem cas de les passades actuacions en matèria de pagament per part del Consell als nostres Serveis Socials, caldrà seguir-les amb molt de deteniment. Només fa uns mesos va ser titular dels mitjans locals que Conselleria devia als nostres serveis socials més d’un milío d’euros que l’ajuntament va haver d’anar avançant, fent modificacions pressupostàries, perquè aquests no hagueren de tancar.

Ens alegrem del seu optimisme i ens alegrem que Conselleria pague mitjanament quan toque però, tal volta, seria important fer-li veure perquè se n’adone, perquè no torne a succeir, que amb certes partides no es pot jugar atés que afecten directament a una part dels més desvalguts de la nostra societat.

De la mateixa manera que la Consellera del ram va visitar la nostra ciutat per a fer el seu proselitisme particular, típicament polític, i de camí enaltir la figura del voluntari social, tampoc li aniria malament mirar-se a eixe mateix espill del voluntariat per aprendre una mica i aplicar-se, a ella mateix i al seu seguici, el seu mateix argumentari, quan destaca  la generositat dels voluntaris “que són capaços de renunciar al seu temps lliure, en vacances per a compartir-lo amb els altres”.

Certament, seria una excepcional manera de donar exemple el veure la senyora consellera renunciar a les seues vacances, tot i que siga a una part, en favor d’aquells més desfavorits.

Pot estar ben segura que l’experiència, com ella segurament ja deu saber, li serà completament positiva i enriquidora. I qui sap... si se’ls encomana també al seus companys de partit.

Tots eixiríem guanyant!

 

< TORNA A LA PORTADA DEL NÚMERO 895