TEMA DE LA SETMANA 1351 | LA NOSTRA SANITAT COMARCAL... AGAFADA AMB PINCES  |

La falta d'especialistes en diverses unitats de l'Hospital Comarcal de Vinaròs han posat en escac aquest centre sanitari en el qual la temporalitat, per la seua condició d'hospital comarcal, complica la consolidació de places. Aquesta setmana la denúncia per part dels sindicats ve per la falta de professionals en Salut Mental, Urologia i les UCI, segons confirma Encarna Barragán, responsable de sanitat de CCOO.La situació en la Unitat de Vigilància intensiva (UCI) de l'Hospital Comarcal de Vinaròs és crítica, segons informen els professionals del propi servei, “per la falta de facultatius especialistes en Medicina Intensiva que aquesta unitat porta anys arrossegant sense que s'hagen aplicat mesures per a revertir la situació per part de l'administració central”. En els últims anys, els metges de l'UCI han fet un esforç “molt superior al reglamentari quant a la quantitat de jornades treballades i al nombre de guàrdies de presència física anuals realitzades per cada membre del servei amb la finalitat d'assegurar l'atenció continuada als pacients crítics del Departament de Vinaròs”, segons han denunciat des del Sindicat Mèdic de la Comunitat Valenciana CESM-CV....INFORME DE RISCOS LABORALSEls propis facultatius denuncien que “sabem, també, que el cap de l'UCI ha demanat formalment una avaluació de la situació dels seus facultatius al servei de riscos laborals perquè valore si s'està posant en risc la salut dels professionals amb aquest excés de guàrdies que estan havent de fer de manera estructural i no circumstancial”....TANCAMENT DE L'UCI DE VINARÒSÉs per això que han arribat a advertir a la conselleria que “en aquestes condicions, no es pot continuar mantenint la unitat de vigilància intensiva operativa, si, des de la pròpia Conselleria, no ofereixen cap alternativa de manera urgent"....SOLUCIONS SEGONS EL SINDICATL'única solució viable que proposa el sindicat mèdic seria que la Conselleria reconeguera, d'una vegada per sempre, “les places de difícil cobertura i que establira les mesures oportunes per a millorar les condicions laborals d'aquests professionals que passen de manera ineludible per aprovar incentius econòmics per als facultatius amb la finalitat de fer més atractiu treballar en aquestes zones perifèriques... + info La veu en paper

LA VEU DE BENICARLÓ | NÚM. 1351 | 30 DE SETEMBRE DE 2022

TEMA DE LA SETMANA 1350 |  Esclata la doble bomba als socialistes locals: dimissió (Sánchez) i retirada (Miralles)

La dimissió de l'edil de Promoció Econòmica, Román Sánchez. L'anunci de la retirada de la política activa i, per tant, la renúncia a encapçalar la llista socialista de Xaro Miralles. I la confirmació com a candidat a l'alcaldia (després de la celebració de Primàries i si no hi ha més candidatures), de Ilde Añó. És el balanç d'uns dies intensos en el panorama polític municipal, que ha agitat les files socialistes i ha destapat la crisi interna que es viu en l'equip de govern. La cronologia dels fets demostra el que era un secret a veus des de fa mesos a la ciutat. Ara, comença el llarg camí cap a les municipals, amb massa interrogants pel camí.SÁNCHEZ ESTIRA DE LA MANTAUna part del testament de Jaume I es pot llegir en una plaça instal·lada en la façana de l'ajuntament de Benicarló. “Estimar i protegir a totes les persones i el poble, fer regnar la justícia i vetlar perquè els grans no oprimisquen als xicotets”, és el text reproduït. I era el text triat per Román Sánchez, fins la setmana passada regidor de Promoció Econòmica de Benicarló, per a anunciar en les xarxes socials la seua dimissió en el càrrec. ...MILITANT DE BASESánchez, militant de base socialista des de fa molts anys, va lamentar així mateix que no hi haguera tampoc “cap mena d'anàlisi dins del partit, cap intent per arreglar les coses. Tot va quedar en un si no estàs d'acord amb l'alcaldessa, te n'has d'anar”. ...MIRALLES NO ES PRESENTAEl segon acte de la jornada del divendres el protagonitzava l'alcaldessa de Benicarló, Xaro Miralles. El dimecres convocava, per al mateix divendres, una roda de premsa per a anunciar la seua decisió o no d'encapçalar la llista electoral municipal. Miralles comunicava primer a la militància i després a la premsa que “no seré la candidata a l'alcaldia en les pròximes eleccions. Igual que una persona pren la decisió d'entrar a la política, és també lícit prendre la decisió de deixar-la”, explicava Miralles. Les seues raons, va argumentar, són “personals. Porto vuit anys en l'oposició i vuit d'alcaldessa. D'altra banda, Miralles va enlletgir l'actuació de Sánchez. ...LES REACCIONSLa dimissió del regidor Román Sánchez (PSPV) a Benicarló deixava un reguer de comentaris a les xarxes socials, les mateixes que utilitzava l'edil per a anunciar públicament la seua renúncia al càrrec. ...+info La veu en paper

 LA VEU DE BENICARLÓ | NÚM. 1350 | 23 DE SETEMBRE DE 2022

TEMA DE LA SETMANA 1349 | Com estem de residus?  Analitzem el Pla Local de Residus

El municipi de Benicarló es troba per davall de la mitjana dotacional de contenidor per habitant de la Comunitat Valenciana i de la majoria dels consorcis estudiats. Així ho determina el Pla de residus Urbans, que en aquests moments es troba en fase d'exposició al públic. Això implica una millora de la ràtio respecte a les dades globals que ha llançat l'anàlisi que s'ha realitzat a la ciutat. El model de distribució dels contenidors de la recollida selectiva de residus en la via pública indica, que, per a garantir la qualitat dels materials recuperats, aquests hauran de posicionar-se en àrees d'aportació completes sempre que sigua possible. Les àrees d'aportació hauran de comptar almenys amb els contenidors corresponents a les quatre grans fraccions: envasos lleugers, envasos de paper i cartó, envasos de vidre i fracció reste/bioresidus.

...QUÈ ÉS EL PLR?El PLR és una eina de planificació que intervé sobre un escenari operatiu viu, això és, que pretén planificar un servei de recollida que s'està prestant en el moment de la seua redacció. Aquest Document d'Informació té com a objectiu proporcionar una foto fixa de la gestió de tots els residus generats en el municipi de Benicarló “que permeta en el Document d'Ordenació que es desenvolupa més endavant, plantejar propostes i actuacions que possibiliten complir amb la normativa vigent en matèria de residus”.

...COM ES RECULLEN ELS RESIDUS?Per a contextualitzar el punt de partida del document informatiu, es parteix de la informació facilitada pels responsables municipals, les empreses de recollida de residus i les dades facilitades pels diferents SCRAP's. Així, la recollida selectiva de residus en el municipi de  Benicarló es duu a terme en general mitjançant tres tipus fonamentals de servei: contenidors en via pública, Ecoparc fix i mòbil i recollida de voluminosos.... RESIDUS DE VIDRE I FRACCION RESTAEl municipi de Benicarló disposa de 787 contenidors, en la seua majoria de càrrega superior, amb un total de 567.000 1 de capacitat. Prenent com a referència aquestes dades la dotació de Benicarló és de 1 contenidor per cada 146 habitants. Prenent com a referència altres poblacions, Benicarló es situa per davall tant de la mitjana provincial com de l’autonòmica.  ...

+info La veu en paper

 

LA VEU DE BENICARLÓ | NÚM. 1349 | 9 DE SETEMBRE DE 2022 

TEMA DE LA SETMANA 1348 | Surten les subvencions esportives ... del 2021!!!

L’Ajuntament de Benicarló ha convocat un any més les diferents línies de subvencions adreçades a esportistes i entitats esportives de Benicarló. Així, es convoquen Beques per a esportistes individuals, per la realització d'esdeveniments esportius, per als esportistes d'elit i alt rendiment i per la participació en competicions federades. Un ampli ventall que no ha satisfet a les entitats esportives del municipi, que es queixen de les debilitats de la convocatòria. Sostenen que “no és normal traure la subvenció del 2021 al setembre del 2022... acabant l'any. La resolució serà al final del 2022 principis del 2023 i cobrar per allà a mitjans 2023”. A més, diuen que “aquest ajuntament és l’unic que no va amb l’any. Dos anys... de retard. Que te pareix que tarden dos anys a tu en pagar-te?”, comenten des d'algunes associacions...

SUBVENCIONS PER A ESDEVENIMENTS ESPORTIUS ESPECIALS.Per a aquesta convocatòria, l'esdeveniment o activitat esportiva especial, per la qual se sol·licite la subvenció, haurà d'estar organitzada i realitzada per clubs esportius locals o seccions esportives d'entitats locals, i hauran de celebrar-se a Benicarló. A més, l'esdeveniment o activitat pel qual se sol·licite subvenció, haurà de contemplar alguna de les característiques contemplades en la convocatòria. Per exemple, que se celebre finals en Campionats Autonòmics, de fases finals o semifinals en Campionats d'Espanya (i Copes de S. M. El Rei o de la Reina) o fases classificatòries o selectives per a Campionats d'Europa, Mundials o Jocs Olímpics....

BEQUES ESPORTIVES INDIVIDUALSAquesta convocatòria de beques, té per objecte regular la concessió d'ajudes econòmiques esportistes locals, que desenvolupen la seua activitat esportiva en l'àmbit federat, i els èxits i els assoliments del qual competitius precisen d'impuls i foment municipal per a millorar la seua especialització cap a l'excel·lència esportiva. ...

SUBVENCIONS PER A COMPETICIONS OFICIALS D'ÀMBIT NACIONAL O INTERNACIONALAltra de les convocatòries va dirigit a clubs esportius sense ànim de lucre, per la seua participació en competicions esportives oficials d'àmbit nacional o internacional, en modalitats esportives d'esport col·lectiu d'equip, així com aquelles d'àmbit autonòmic (amb dret a ascens/promoció a nacional). ...+info La veu en paper

LA VEU DE BENICARLÓ | NÚM. 1348 | 9 DE SETEMBRE DE 2022

 

 

TEMA DE LA SETMANA 1347 |  El bulevard... un déjà vu continuat

L'ajuntament de Benicarló ha ampliat fins al 21 d'octubre de 2022 les obres de transformació envia urbana de l'antiga N-340. Ho ha fet acceptant la petició de l'actual adjudicatària, AGLOMERATS ELS SERRANS, SA, que ha al·legat diferents circumstàncies que li impedeixen la finalització dels treballs dins del termini inicialment marcat pel contracte d'adjudicació, que era el 2 de setembre. Aglomerats els Serrans va presentar davant el consistori un escrit que avalava la seua petició, en el qual remarcaven “la impossibilitat de seguir la planificació de les obres per a la seua finalització” i en el qual demanaven “una pròrroga de 7 setmanes (1,5 MESOS) addicionals per a la finalització dels treballs”. ...L'EXPEDIENTEl decret de la regidora delegada d'àrea de Contractació pel qual es resol adjudicar la contractació, té data de 21 de març de 2022. En el mateix s'acorda adjudicar a la mercantil Aglomerats els Serrans per import de 735.707,49 € sense IVA; 890.206,06 €, IVA INCLÒS, de conformitat amb la memòria explicativa de la metodologia de treballs aportada, l'oferta econòmica oferida i el compromís d'incorporar morter fotocatalític, “amb estricta subjecció a les condicions establides en el plec de clàusules administratives particulars i en el projecte, per haver obtingut la màxima puntuació en el present procediment”. En l'Acta de comprovació de replanteig, de data 2 de maig de 2022, s'indica que la data de terminació de les obres serà el 2 de setembre de 2022. En data 23 d'agost de 2022, l'Arquitecta Municipal emet informe relatiu a la pròrroga de les obres de transformació en via urbana de la N-340a, emet informe favorable.EL BULEVARD DELS SOMNIS TRENCATSCal recordar que el projecte del nou bulevard es va presentar a l'octubre del 2018. ...

+info La Veu en paper

LA VEU DE BENICARLÓ | NÚM. 1347 | 2 DE SETEMBRE DE 2022

 

TEMA DE LA SETMANA 1346 | Festes d'Agost

Divendres 19 d’agost, Benicarló va vestir les seues millors gales per assistir a la Proclamació de la reina, Paula Maluenda, dames, dames infantils i cavallers infantils 2022. La lectura de la Poesia Flor Natural va anar a càrrec de Guillermina Arnau Tomàs, mentre que el Pregó de les Festes Patronals ho era a càrrec de la mantenidora, la Sra. Amanda Mars Checa. A continuació, des de la plaça de Sant Bartomeu, la comitiva es va traslladar fins a la de la Constitució, on per primera vegada es celebrava la Nit del Certamen. Va ser l’inici d’una setmana que ha anat desgranant la multitud d’actes del programa de festes amb total normalitat. Dissabte la multitudinària Crida de les festes convidava a tothom a gaudir dels festejos, seguida de la tradicional batalla d’aigua per tota la ciutat. El sisé Camden Bló també va començar les seues activitats durant el cap de setmana.Dissabte es tancava amb el concert Sentiments, a càrrec de Lissy & Her Vintage Friends, que despertaren els nostres records. Diumenge, l’exposició d’Art Naval i el concert de la Coral de la Gent Gran i la Coral Polifònica Benicarlanda omplien la programació cultural. Al fers-se de nit la recuperada costum de córrer la traca reunia a un bon grapat de corredors pels carrers del centre de la població. El Sopar de germanor de Pa i Porta i l’actuació de l’Orquestra Centauro, tancaven els actes de la jornada. Dilluns començaren els festejos taurins al recinte del port pesquer de la ciutat. I ja per la nit, un dels plats forts de la programació d’engany; l’actuació de l’Orquestra Panorama, una de les millors d’Espanya. Els gallegs actuaren al pati del CEIP Eduardo Martínez Ródenas i deixaren molt bon sabor de boca a la localitat. Dimarts les penyes continuaren desgranant els seus actes, que celebren a la plaça de Marcelino Domingo. També inauguraren les seues exposicions La Sotà, amb motiu del seu 10+1 aniversari, i la tradicional exposició de productes del camp. LA SERENATANomés fer-se de nit prenia el relleu del protagonisme l’Associació Musical Ciutat de Benicarló, per a interpretar la tradicional Serenata al Patró. De matí, l'alcaldessa de Benicarló volia reconèixer la figura del director que l'Associació Musical Ciutat de Benicarló ha convidat per a participar d'un dels actes més tradicionals de les Festes Patronals. Enguany, l’escollit ha estat el neerlandés Jacob de Haan, director, compositor i referent mundial en la música de banda.Nascut a Heerenveen (Països Baixos) l’any 1959, va rebre la seua educació musical al State Music Academy de Ljouwert, on va estudiar orgue i llenguatge musical. Va créixer en una família vinculada a la música i ja de ben menut va rebre les primeres lliçons de piano i trompeta que el van ajudar a desenvolupar la seua creativitat com a compositor. De Haan, que resideix a Rotterdam, és conegut per les seues bandes sonores i per la combinació d’estils i destaca per un repertori d’obres que tenen diferents graus de dificultat, des de xicotetes peces de concert fins a peces més populars. El seu prestigi l’ha portat a participar com a director convidat i com a jurat de diferents concursos arreu del món.L'alcaldessa, Xaro Miralles, va agrair la presència de Jacob de Haan a la serenata, «un dels concerts més importants de l’any i que té una antiguitat de més 125 anys d’història». «És molt positiu per a tots els músics de la nostra banda comptar amb la direcció d’un director tan prestigiós com de Haan», ha remarcat Miralles. El director ha manifestat que «és un plaer estar aquí i poder sentir el gran ambient que es genera a la plaça». El director de l'Associació Musical Ciutat de Benicarló, Pablo Anglés, també ha agraït la presència de de Haan i destacava «el segell de qualitat que li dona a totes les seues obres».La serenata d’enguany va deixar bocabadats als benicarlandos, acostumats com estan al gran nivell interpretatiu de la nostra entitat. La pràctica totalitat del concert va estar dedicat a obres de de Haan. 135 músics dalt de l’escenari ho aconseguiren. Per tancar l’actuació, la interpretació de la peça Muixerangues al cel i el pasdoble Benicarló. LA FESTA DEL PATRÓBenicarló arribava dimecres a l'equador de les seues festes patronals amb la celebració de la jornada dedicada al seu patró, Sant Bartomeu. La jornada començava amb la celebració de la missa en honor al patró en la parròquia que porta el seu nom. A continuació, la reina de les festes, Paula Maluenda i les dames i cavallers de la seua cort d'honor, assistiren a la mascletà que es disparava en la plaça de la Constitució celebrava també la jornada festiva. Ja a la vesprada la processó i posterior ofrena a la patrona de la ciutat, Santa María de la Mar, tancaren els actes religiosos de la jornada. El correfoc pels carrers del centre de la ciutat era el colofó a la jornada festiva. Ja dijous la programació de bous tornava de nou a la normalitat. Amb totes les exposicions obertes, també era moment per la vesprada de fer una volta per elles. I els més menuts gaudiren d’un nou espectacle de teatre de carrer dedicat a ells. La Cercavila de les Feres de L’estel del Collet tornava també enguany a ocupar un lloc en el programa de festes. Ja per la nit, el Ball de Gala en honor a les dames de les entitats de la ciutat es celebrava en la plaça de la Constitució, amb l’actuació de l’Orquestra Nueva Era. Divendres obria les seues portes el Mercat Medieval i es celebrava la jornada de la Dona Torera, a més del concurs de Tir i Arrossegament. El dia es tancava amb el concert de Los Búhos. FESTES MÉS NETESAmb l’eslògan «Les Festes + Netes», la Regidoria de Medi Ambient ha preparat un dispositiu especial de cara a les Festes Patronals i ha desplegat un total de 472 contenidors de recollida selectiva tant al recinte de penyes com a la plaça Constitució i la plaça del Ministre Marcelino Domingo, els tres espais que més actes i públic acumularan durant tota la setmana festiva.A més, s’ha organitzat una jornada de formació en gestió de residus adreçada als membres de les penyes i s’han instal·lat nou rentagots per tal d’afavorir la reutilització dels gots de plàstic.La regidora de Medi Ambient, Filo Agut, ha remarcat que «la campanya no busca una altra cosa que conscienciar-nos de la gran quantitat de residus que generem en uns dies amb tanta activitat festiva» i ha insistit en la necessitat de «reciclar, però sobretot reduir, per tal de disminuir l’impacte de les nostres activitats sobre el medi ambient»

LA VEU DE BENICARLÓ | NÚM. 1346 | 26 DE AGOSTO DE 2022

 

TEMA DE LA SETMANA 1345 | EL CLUB NATACIÓ BENICARLÓ PUNTUALITZA LES  AFIRMACIONS DEL REGIDOR D’ESPORTS  SOBRE LA TRAVESSIA

El Club Natació Benicarló ha puntualitzat les afirmacions que el regidor d’Esports, Fernando Jovaní, va fer al darrer ple municipal. Tot ve d’una pregunta del regidor de Ciudadanos, sobre la NO celebració i pèrdua de la Travessia Peníscola-Benicarló 2022 i la NO ajuda de l'ajuntament, el Club Natació Benicarló. Així, en primer lloc el CNB ha fet un aclariment, “mai, i repetim, mai, ni el 2020, ni el 2021, l'ajuntament va preguntar al CNB, com afirma en el Ple el regidor, sobre el fet de fer la travessia Peníscola-Benicarló. Les decisions que afecten el CNB les pren directament el CNB i no fa falta cap valedor per a prendre-les”. Respecte a l’edició d’enguany, el regidor va dir al ple que "el febrer d'enguany el Club de Natació presenta una instància on li consulta a l'ajuntament si tornaran a fer este conveni nominatiu. La explicació que li estic donant jo li la dona el tècnic al President del Club Natació Benicarló. Però també li diu en eixa contestació que si vol alguna altra fórmula... que faiguen una reunió amb el regidor.", i que "en cap moment es va produir esta reunió amb el regidor...".

...Però encara hi ha una tercera data important, tal i com afirma el CNB. És en data 27-4-2022, en una reunió a la qual “van assistir tres membres del CNB, el regidor d'esports i l'alcaldessa, demanada pel mateix ajuntament una setmana abans en el Plenari d'entitats, ens expliquen com està el tema de la piscina”. I va ser llavors, el mateix regidor, “el que va dir que desconeixia que nosaltres havíem entrat cap escrit sol·licitant l'ajuda de l'ajuntament per a la travessia Peníscola-Benicarló 2022. Que per a ells havia estat una sorpresa. Que se n'havien assabentat per la premsa del fet que el CNB no anava a fer-la enguany a Benicarló i que es faria només en el terme de Peníscola: Peníscola-Gran Hotel Peníscola”....Fins i tot el regidor va preguntar “si encara podríem canviar la travessia altra vegada per a Benicarló. Se li va dir que ja ens havia tocat canviar-la amb la federació espanyola després de inscriure-la inicialment per a Benicarló (es pot consultar a la Federació per la nostra inscripció inicial), i que al no rebre resposta institucional benicarlanda vam haver de buscar altres opcions per a no perdre el cànon pagat, i que ara tornar a canviar-la no ho podíem fer. Que ja havíem donat la nostra paraula a l'ajuntament de Peníscola i que nosaltres la complíem. Algú pot pensar que si l'ajuntament benicarlando ens diu inicialment que sí, que col·laboraria, no s'hagués fet a Benicarló? En tot cas, agrairíem que totes les respostes que diuen ens han donat, facen com nosaltres, publicar-les. Així les veurà tothom”.

INCERTESESDesde el CNB s’assegura que “voler desviar l'atenció sobre que una empresa privada ens ha pagat les factures de la nova travessia, cosa completament falsa, o insinuar que pels problemes esportius del CNB no s'ha fet la travessia, no ens pareix correcte veient com han sigut les coses. Dir que haguérem pogut anar a subvenció per pública concurrència és voler fugir d'estudi. ...+info La veu en paper

LA VEU DE BENICARLÓ | NÚM. 1345 | 19 DE AGOSTO DE 2022