(Així ho diu ara l'Audiència Provincial)
Campanes al vol a Benicarló (accionades per part del bisbat) per a celebrar que l'Audiència Provincial de Castelló ha dictaminat que el campanar de l'Església de Sant Bartomeu, és propietat del bisbat de Tortosa. Es desdiu així de la primera sentència, que reconeixia la titularitat del consistori. Va ser en aquell moment, a l'octubre del 2021, quan el consistori va guanyar la batalla en els tribunals, després que el bisbat es immatriculara el campanar en el 2015. Després de recórrer-la, el bisbat és de nou titular del bé exempt de la parròquia de Sant Bartomeu, encara que el consistori podrà recórrer aquesta segona sentència interposant un recurs de cassació en un termini de 20 dies davant el Tribunal Suprem. «Encara hem d'acabar de prendre una decisió definitiva, d'acord amb el criteri dels tècnics i advocats de l'Ajuntament», va avançar l'alcaldessa, Xaro Miralles.

La primera edil va sostindre que «l'Ajuntament ha fet el que havia de fer, que és defensar i lluitar per un immoble que pensem que és de titularitat municipal» i destacava «el suport de tots els grups municipals, a qui vaig comunicar personalment el contingut de la sentència». Miralles va assenyalar que la sentència no té en compte els arguments de la primera resolució, que atorgaven la propietat a l'Ajuntament, i anunciava que «a partir d'ara, l'Ajuntament no es podrà fer càrrec de les despeses que es deriven d'aquest edifici, que ja no és de titularitat municipal».
...

TOTS TENEN LA CLAU
I és que l'església, en el seu recurs, va adduir que “l'església de Sant Bartomeu ha estat oberta al culte de manera ininterrompuda, utilitzant la parròquia les campanes situades en el campanar per a anunciar els actes religiosos, com en qualsevol altra església”. Tant és així, asseguraven, que “l'actual sacerdot rector i tots els seus antecessors han tingut la clau del campanar, sent pacífica la convivència entre l'Ajuntament de Benicarló i la parròquia de Sant Bartomeu fins a la immatriculació el 9 de juny de 2015 del temple i campanar, ja que des de sempre i fins hui el complex del temple, inclòs el campanar, ha sigut una sola finca cadastral, ja que ningú havia posat en dubte que campanar i resta de l'església foren realitats diferents”.
...

EL BISBAT NO CREU EN LA CARTA POBLA
Renega per tant el bisbat de l'afirmació de la primera sentència, en la qual es reconeix la Carta de poblament atorgada per Jaume I com a aval de propietat del consistori sobre el campanar, ja que en ell apareix que es dona “l'església” als primers pobladors cristians del municipi. De fet, continua en el seu defensa el bisbat “la implicació de l'Ajuntament en el manteniment de l'església és tan intensa que fins i tot apareix l'escut de la ciutat en el retaule de l'altar major, sense que això implique cap dret de l'Ajuntament sobre l'altar major".
...
+info La Veu en paper

LA VEU DE BENICARLÓ | NÚM. 1353 | 14 D'OCTUBRE DE 2022