El Club Natació Benicarló ha puntualitzat les afirmacions que el regidor d’Esports, Fernando Jovaní, va fer al darrer ple municipal. Tot ve d’una pregunta del regidor de Ciudadanos, sobre la NO celebració i pèrdua de la Travessia Peníscola-Benicarló 2022 i la NO ajuda de l'ajuntament, el Club Natació Benicarló. Així, en primer lloc el CNB ha fet un aclariment, “mai, i repetim, mai, ni el 2020, ni el 2021, l'ajuntament va preguntar al CNB, com afirma en el Ple el regidor, sobre el fet de fer la travessia Peníscola-Benicarló. Les decisions que afecten el CNB les pren directament el CNB i no fa falta cap valedor per a prendre-les”. Respecte a l’edició d’enguany, el regidor va dir al ple que "el febrer d'enguany el Club de Natació presenta una instància on li consulta a l'ajuntament si tornaran a fer este conveni nominatiu. La explicació que li estic donant jo li la dona el tècnic al President del Club Natació Benicarló. Però també li diu en eixa contestació que si vol alguna altra fórmula... que faiguen una reunió amb el regidor.", i que "en cap moment es va produir esta reunió amb el regidor...".

...
Però encara hi ha una tercera data important, tal i com afirma el CNB. És en data 27-4-2022, en una reunió a la qual “van assistir tres membres del CNB, el regidor d'esports i l'alcaldessa, demanada pel mateix ajuntament una setmana abans en el Plenari d'entitats, ens expliquen com està el tema de la piscina”. I va ser llavors, el mateix regidor, “el que va dir que desconeixia que nosaltres havíem entrat cap escrit sol·licitant l'ajuda de l'ajuntament per a la travessia Peníscola-Benicarló 2022. Que per a ells havia estat una sorpresa. Que se n'havien assabentat per la premsa del fet que el CNB no anava a fer-la enguany a Benicarló i que es faria només en el terme de Peníscola: Peníscola-Gran Hotel Peníscola”.

...
Fins i tot el regidor va preguntar “si encara podríem canviar la travessia altra vegada per a Benicarló. Se li va dir que ja ens havia tocat canviar-la amb la federació espanyola després de inscriure-la inicialment per a Benicarló (es pot consultar a la Federació per la nostra inscripció inicial), i que al no rebre resposta institucional benicarlanda vam haver de buscar altres opcions per a no perdre el cànon pagat, i que ara tornar a canviar-la no ho podíem fer. Que ja havíem donat la nostra paraula a l'ajuntament de Peníscola i que nosaltres la complíem. Algú pot pensar que si l'ajuntament benicarlando ens diu inicialment que sí, que col·laboraria, no s'hagués fet a Benicarló? En tot cas, agrairíem que totes les respostes que diuen ens han donat, facen com nosaltres, publicar-les. Així les veurà tothom”.

INCERTESES
Desde el CNB s’assegura que “voler desviar l'atenció sobre que una empresa privada ens ha pagat les factures de la nova travessia, cosa completament falsa, o insinuar que pels problemes esportius del CNB no s'ha fet la travessia, no ens pareix correcte veient com han sigut les coses. Dir que haguérem pogut anar a subvenció per pública concurrència és voler fugir d'estudi.
...
+info La veu en paper

LA VEU DE BENICARLÓ | NÚM. 1345 | 19 DE AGOSTO DE 2022