Després de deu anys en caiguda, l'última actualització del deute viu de les entitats locals ha canviat de tendència. Segons el Ministeri d'Hisenda, amb dades del Banc d'Espanya de l'exercici anterior, els ajuntaments deuen un total de 22.000 milions d'euros. El deute viu és la que té una entitat local i les seues entitats dependents, com les obligacions pendents de les operacions de crèdit que tenen assumides, les projectades i els avals concedits. En concret, és la totalitat del deute pendent de pagar que tenen l'ajuntaments procedent de préstecs a llarg termini amb entitats financeres i avals, és a dir, és el capital pendent d'amortitzar més els interessos generats.

BENICARLÓ REDUEIX EL DEUTE
Benicarló, en data 31 de desembre del 2021, acumulava 5.901 milions d'euros de deute, 213 € per habitant, amb una població de 27.658 ciutadans. La xifra queda lluny dels 10.723.000 d'euros que es van aconseguir en el 2011, amb el popular Marcelino Domingo al capdavant del consistori. En aquesta data, cada benicarlando tenia un deute de 404€.
...

LES DADES NO SÓN TAN BONES
Amb tot, Benicarló se situa en el tercer lloc dels municipis més endeutats amb menys de 40.000 habitants de la província de Castelló. Per davant, La Vall d'Uixó, que quasi duplica el deute de Benicarló, i L'Alcora, que té 283€ de deute per habitant.
I és que encara que la dada és positiva, si mirem als pobles de la contornada, no ho és tant. Vinaròs, amb 28, 862 habitants, té un deute de 4.222 euros, que suposen 146€ per habitant.
...

ELS MUNICIPIS MÉS ENDEUTATS
Andalusia copa 32 dels 100 municipis més endeutats d'Espanya, la qual cosa fa quasi un terç del conjunt.
...

AJUDES PER ACABAR AMB EL DEUTE
En aquell 2012, el Congrés dels Diputats va aprovar sense complicacions però amb no pocs retrets la Llei d'Estabilitat Pressupostària i Financera gràcies a la majoria absoluta del PP, una normativa que va establir l'austeritat en els comptes públics a la qual va obligar la Unió Europea per a disminuir els pantagruèlics números rojos que van acumular durant anys les administracions.
...
+info La veu en paper

LA VEU DE BENICARLÓ | NÚM. 1340 | 8 DE JULIOL DE 2022