Quan a penes falta un any per a la celebració d'unes noves eleccions municipals, Benicarló anuncia una sèrie de projectes importants, tots ells acollits a diferents subvencions. Així, l'Ajuntament de Benicarló ha presentat dos projectes a la segona convocatòria del Pirep, el Programa d'Impuls a la Rehabilitació dels Edificis Públics, finançat amb fons europeus Next Generation. Ho ha anunciat l'alcaldessa de Benicarló, Xaro Miralles, que ha detallat que els projectes subvencionables seran la rehabilitació del Mercat Central de Benicarló i la rehabilitació del Pavelló Poliesportiu Municipal.
...


EL MERCAT
Pel que fa al Mercat, el projecte se centra en la modernització del sistema de climatització i la millora de l'aïllament tèrmic de la coberta “per a aconseguir una major eficiència energètica”, ja que en l'actualitat, no existeix aïllament energètic. S'instal·laran 50 panells fotovoltaics, amb una potència instal·lada de 26,5 kW, que permetran generar gran part de l'energia elèctrica que consumeix l'edifici. A més, se substituiran les finestres actuals per altres de PVC que reduiran les pèrdues energètiques.
...


PAVELLÓ MÉS EFICIENT
En el cas de les obres a realitzar en el Pavelló Poliesportiu, el projecte preveu la millora de l'eficiència energètica en els tres edificis del complex, que sumen una superfície de 5.110 metres quadrats. Les actuacions se centraran en la instal·lació de 55 panells fotovoltaics, amb una potència instal·lada de 29 kW, i d'un sistema de bateries que reforçaran les necessitats energètiques del Pavelló. “Hem de tindre en compte l'ús intens que es fa d'aquestes instal·lacions i la despesa en llum i aigua calenta, que és elevat”, va sostindre l'alcaldessa.

...
EL PGOU, PENDENT DE MÉS PAPERASSA
Altre dels temes urbanístics pendents del municipi és l'aprovació definitiva del nou PGOU. En aquest cas l'alcaldessa va recordar que l'expedient es troba “pendent de la declaració ambiental estratègica”.

...
+info La veu en paper

LA VEU DE BENICARLÓ | NÚM. 1337 | 17 DE JUNY DE 2022