(I mentrestant alcaldia i regidor d'esports continuen muts i desapareguts... de falles)
Després de dos anys de tenir tancada, per decisió pròpia del govern socialista, la que se suposava era la més emblemàtica de les instal·lacions esportives benicarlandes, la piscina municipal, una segona licitació fallida ha fet que aquesta no es puga obrir. Tot ha estat un sense fi de promeses incomplertes per part dels nostres governants que ni han assumit, ni sembla assumiran, cap responsabilitat davant la ciutadania. La callada per resposta ha estat el seu millor aval. Diu l'acta del 3 de març de 2022, i de la qual transcrivim literalment el contingut de la seua Proposta: "Declarar desierto el procedimiento abierto, tramitación ordinaria, sujeto a regulación armonizada, de la concesión deservicios con ejecución de las obras de adecuación, reforma y ampliación de la piscina cubierta municipal de Benicarló e instalaciones anexas, por los motivos expuestos en la parte expositiva de la presente acta."

....
Com hem dit, després de dos anys arrossegant mil i un comentaris desfavorables per part de tots els que coneixien aquesta instal·lació (per com s'havia fet el procediment, i a les proves ens remetem atenen al fet que només una empresa es va voler presentar i ja veiem com ha acabat), el que també s'havia dit (per part de l'equip de govern socialista, per segona vegada) que havia de ser el Plec estrella que resoldria la problemàtica del tancament, des del març de 2020, ha quedat en un autèntic fiasco. Un veritable desastre de proporcions desconegudes que després de tantes i tantes promeses d'obertura, torna a deixar els usuaris enganyats. I encara més, a un dels clubs esportius de competició més importants de la nostra ciutat, el Club Natació Benicarló, en una situació tant precària que pot instar-lo a desaparèixer. Poden ser 30 anys d'història tirats a la brossa, 28 edicions de la Peníscola-Benicarló, i 6 Campionats d'Espanya celebrats a casa nostra... que igual ja no podran repetir-se a no ser per un miracle
...

+info La veu en paper

 

LA VEU DE BENICARLÓ | NÚM. 1324 | 11 DE MARÇ DE 2022