Juan Manuel Cerdà Tena, alcalde de Benicarló, té una àmplia experiència com a psicòleg. Ha ostentat diferents càrrecs relacionats amb aquesta disciplina i té despatx propi. Almenys, fins que va assumir l'alcaldia de Benicarló enguany.
...
- Primer de tot, demanar-li un balanç general d'aquests mesos de govern municipal

Molt positiu, perquè teníem uns reptes i urgències i creiem que els estem afrontant. Vam estar un temps en minoria, dialogant amb tots els grups que hi ha a l'ajuntament. I seguim i seguirem en la mateixa línia, malgrat haver aconseguit un acord de govern amb Benigazlum. Anem en la línia que havíem dit.
...
- El seu mandat ha estat marcat per un abans i un després, després de la signatura de l'acord de govern, com van les coses?

Estem molt satisfets. Els quatre regidors que s'han incorporat s'han integrat perfectament i som un sol equip, anem tots a una.
...
- Quines prioritats té per a aquests anys de govern?

En el tema econòmic, ajustar un pressupost dins de la realitat, gestionant bé per a aconseguir el benestar dels nostres veïns. Pel que fa a l'urbanisme, està tot molt parat. Estem iniciant contactes per a desembossar aquests temes.
...

- Han començat la legislatura amb dos temes calents, segons l'oposició: la pujada de sous i la pujada d'impostos.

En primer lloc, cal destacar que jo m'he baixat el sou un 15% respecte a l'anterior alcaldessa. I que també s'ha augmentat el sou de l'oposició, que això no ho han dit.
...

+info La veu en paper

LA VEU DE BENICARLÓ | NÚM. 1410 | 1 DE DESEMBRE DE 2023