La Direcció General de Cultura i Patrimoni ha autoritzat la cessió temporal al Mucbe del Kylix i el tresor iber trobat en el jaciment del Puig de Benicarló, per a exhibir-los en el marc de l'exposició permanent 'Terra d'ibers' que es va inaugurar fa un any. El préstec s'ha autoritzat per a un termini de vuit mesos, concretament del 6 d'octubre de 2022 al 9 de juny de 2023, durant els quals el Mucbe organitzarà tallers didàctics i visites guiades per a explicar l'origen d'aquestes peces. El Kylix, atribuïda al pintor de Penthesilea, és una copa de producció grega que conté a l'interior un medalló central amb una parella, mentre que en l'exterior es poden veure dues escenes amb cinc figures cadascuna. Servia per a beure vi de manera comunitària i tenia, probablement, una funció de caràcter ritual. Té un diàmetre de 470 mm i una altura de 112 mm i està datada del segle V a. C..

Pel que fa a l'anomenat tresoret del Puig de la Nau, és un conjunt de peces de joieria o ornament personal que formaven part d'un depòsit ritual: un passador bicònic d'or, dos parells d'arracades i un braçalet obert de plata. Les peces, que pertanyien amb tota probabilitat a una dona de l'alta societat, van ser localitzades totes juntes en una de les parets de les cases del poblat del Puig de la Nau i també estan datades del segle V a. C..

El poblat iber del Puig de la Nau es va establir en el segle V. abans de crist. Per desgràcia es va descobrir a mitjans anys setanta quan estaven fent l'autopista i van utilitzar el pujol en la qual es trobava el poblat com a pedrera (destruint així més de la meitat del mateix). Aquesta "oppida" pertanyent als Ilercavons es podria identificar, quasi amb tota seguretat, amb la ciutat de HISTRA esmentada en diversos escrits romans. Degué ser una ciutat important perquè es calcula que devia tindre més de tres-centes cases i almenys dos mil habitants. En les excavacions es van trobar entre altres, ceràmica grega.

 

LA VEU DE BENICARLÓ | NÚM. 1338 | 24 DE JUNY DE 2022