Benicarló va celebrar una concentració d’AMPAS per a demanar la jornada escolar contínua en els centres que ho han sol•licitat. Des de l’AMPA del Marquès de Benicarló i de l'Ángel Esteban, el sondeig i votacions dels pares arriben a quasi el 90 % a favor de la Jornada Contínua.

Els seus representants van assenyalar que “fa ara un any la Conselleria d'Educació, es va comprometre que al llarg d'aquest curs escolar es regularia l'elecció de jornada i si no s'ampliaria per als centres que hagueren presentat un projecte protegit pels pares. Açò no ha estat així”. Es per això que reclamen que “es concedisca la jornada escolar contínua com experiència pilot a tots aquells centres que han presentat un projecte donat per una majoria de famílies”. Els pares consideren que “els responsables polítics tenen l'obligació de conciliar vida laboral i familiar, i la jornada contínua flexibilitza la recollida”. El transport i les beques de menjador, no estan lligats al tipus de jornada escolar, per tant, continuarien igual que fins a ara i serien iguals per als centres amb jornada partida i per a aquells amb jornada contínua. Actualment la jornada escolar en educació infantil i primària consisteix en 5 hores lectives repartides normalment en 3,5 hores al matí i 1,5 hores a la tarda.

La jornada contínua consistiria a aglutinar totes les hores lectives de 9 a 14 hs. “El nombre d'hores lectives és exactament el mateix en els dos tipus de jornada”, sostenen. A més, reclamen que es mantinga obert el centre en l'horari actual, amb aula matinal (en els centres que ho oferisquen), el menjador (solament es trasllada el seu horari a les 14h) i les activitats extraescolares fins a les 5 de la Vesprada.