LOCAL 931 | LOCALS D’ESTIU A LES PLATGES Imprimeix Correu electrònic
Escrit per Redacció   

L'Ajuntament de Benicarló ha tret a licitació pública la concessió de llicències per a la instal•lació de quiosquets en les platges. En concret, està previst que s'òbriguen en les platges de La Caracola i la Mar Xica i la novetat enguany és que es trauen a licitació instal•lacions de lloguer de serveis nàutics i massatges.

Les concessions tindran una vigència de quatre anys, comptats per temporades d'explotació, és a dir, la temporada de l'enguany 2014 i per a la dels pròxims tres anys (2015, 2016 i 2017), les quals tindran dues pròrrogues d'un any cadascuna. Els adjudicataris haurien d'abonar un cànon anual, en 2014 i 2015, del 15% de l'import total de la despesa produïda per la gestió dels serveis de platja i en funció dels metres quadrats de platja ocupats per cada instal•lació. Per a les temporades estiuenques de 2016 i 2017 aquest abonament serà en concepte del 25% de l'import total de la despesa produïda per la gestió dels serveis de platja i en funció dels metres quadrats de platja ocupats per cadascuna de les instal•lacions. El consistori oferirà dos locals en la platja de la Mar Xica, un de 150 metres quadrats i destinat a la venda de begudes, amb un cànon de 6.730,57 euros els dos primers anys i 11.217,61 euros en els dos posteriors; mentre que el segon es destinarà a l'activitat nàutica, on es posaran a la disposició dels usuaris taules de vela, windsurf, escoles de vela lleugera, rem o kayak. El local, en aquest cas tindrà 25 metres quadrats i el seu preu és de 1.121,76 euros els dos primers anys, mentre que el cànon ascendirà a 1.869,60 euros en els dos posteriors. En la platja de la Caracola es preveu habilitar un servei de massatges de 10 metres quadrats per 448,70 euros en 2014 i 2015 i 747,84 euros en els anys 2016 i 2017, així com una terrassa de 70 metres quadrats per 3.140,93 euros els dos primers anys i 5.234,88 euros els dos següents. Amb independència del preu de licitació, els adjudicataris d'aquestes llicències, pagaran anualment la xifra estipulada en l'ordenança fiscal de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic.