Benicarló ha posat en marxa el programa ACTIBEN, amb l'objectiu d'activar l'economia i fomentar i donar suport l’empreniment a Benicarló i el seu entorn. Es tracta d'una ajuda directa a emprenedors, autònoms i Pimes, amb els objectius generals de creació d'ocupació, millorar el nivell i qualitat de vida dels seus habitants i aconseguir una economia més diversificada i sostenible.

 

QUI ES POT BENEFICIAR?

El perfil que busca el programa són emprenedors i emprenedores, sense necessitat de constitució d'empresa, o cooperativa, que compten amb una idea més o menys elaborada i pretenguen iniciar un negoci. També empreses o autònoms, la facturació anual dels quals no excedisca els 50.000€ anuals. El programa també fica atenció en la consolidació d’empreses, cooperatives o autònoms, amb una facturació superior als 50.000€ anuals. Serà el comitè d'avaluació, tenint en compte tots els aspectes del sol·licitant, el determinat en el Perfil del programa i el seu projecte, el que determine de forma definitiva a quin programa podrà acollir-se cadascú dels candidats.

...

 

COM FUNCIONA

En fase d'avaluació, es realitzarà una entrevista amb el personal Coordinador dels projectes, que canalitzarà la detecció de necessitats i la inclusió en cada tipus de projecte a iniciar. A posteriori, es farà una preparació personalitzada de projecte d’empreniment, en la qual es confeccionarà en fase bàsica els següents temes:

1.- Pla d'empresa

2.- Estudi de Generació de Negoci

3.- Viabilitat econòmica i necessitat de finançament.

...

+info La Veu en paper