Avanços en la tramitació del nou pla general d'ordenació urbana de Benicarló. I aquesta vegada, l'alcalde del municipi, Marcelino Domingo, està decidit a no donar ni un sol pas en fals. És per això que ha aconseguit que tècnics de la conselleria d'Infraestructures es reunisquen la pròxima setmana amb les seues homònims benicarlandos per a concretar els punts que ha de contenir el pròxim document que la ciutat ha de lliurar a l'administració autonòmica. “Es redactarà conjuntament un document, l'Informe de Sostenibilitat Ambiental (ISA), que ens permetrà seguir avançant en la tramitació”, va explicar Domingo. El citat document inclourà diversos aclariments al document de referència del PGOU i afrontarà els dos principals problemes amb que es troba el desenvolupament urbanístic de Benicarló: la proliferació d'habitatges il•legals en les zones de Sanadorlí i la Costa Nord. L'objectiu és que aquests habitatges es puguen regularitzar amb el nou PGOU d'acord amb una solució consensuada i coherent. I és que les reunions entre l'equip de govern i l'administració autonòmica s'estan intensificant en aquesta legislatura, i les noves directrius de conselleria, sembla que estan del costat dels interessos benicarlandos. Aprovat el document previ en el consistori i emès l'informe per part dels tècnics autonòmics, queda pendent les modificacions que han de realitzar els tècnics municipals.

La situació, no obstant això, és complicada. El regidor d'Urbanisme, Pedro López, reconeixia l'existència d'informes “contradictoris” per part dels diferents organismes que han anat emetent els seus informes referent al document previ del PGOU benicarlando. I és tal la confusió existent sobre el camí que ha de prendre el planejament urbanístic de la ciutat, que l'alcalde no vol “anar al tún-tún i que ens tornen a llençar tot per a arrere”, i prefereix que tots els passos que es donen es facen amb total seguretat. Així, els tècnics mantindran una trobada en la que es determinaran les directrius que s'han de seguir per a redactar el nou ordenament. L'alcalde assegura que, d'aquesta manera, es garanteix la ràpida tramitació de l'expedient que regularà el futur planejament urbanístic de la ciutat. Tant és així, que la pròxima setmana ja es produirà la trobada entre tècnics. El document que s'emeta per part de l'equip redactor del nou PGOU de Benicarló, encara haurà de passar per una comissió d'avaluació. L'alcalde, no obstant això, considera que si se segueixen les directrius que marque València, Benicarló podrà desbloquejar l'aprovació del seu PGOU en aquesta legislatura