Amb Amb un peu ficat en el Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència contra la Dona, és bon moment per reflexionar al voltant de la situació que vivim al nostre municipi. I és que Benicarló quasi ha duplicat els casos vigilats per violència de gènere al municipi. La ciutat te establerts diferents mecanismes de control i ajuda per a les víctimes d’aquests casos, que permeten articular tota una sèrie de ferramentes destinades a lluitar contra aquesta xacra de la societat. Així, tant Policia Local com Guàrdia Civil i Serveis Socials, estan en constant contacte per coordinar tots els mecanismes al seu abast.

I és que a Benicarló, els casos vigilats per violència de gènere han augmentat en referència als que hi havia l'any passat.
...

A nivell pràctic, la major coordinació entre cossos policials i serveis socials implica una millor atenció a les víctimes i evitarà que hagen de repetir les declaracions davant els diferents cossos de seguretat. L'acord també permet la possibilitat de crear una taula psicosocial on seran presents tècnics de la Regidoria de Benestar Social, l'oficina del delicte, el Centre Dona 24 hores, Creu Roja, i totes aquelles entitats que tenen alguna competència en serveis socials.
...

SERVEI ALS XIQUETS
Malgrat l'existència de servei específic comarcal (Centre Dona Rural), des de Serveis Socials “es fa detecció i primeres atencions a les mares i també suport a la intervenció d'altres professionals”, indiquen. Des de l’EIAIA (Equip d'Atenció a la Infància i a l'Adolescència) es fa intervenció a fills de dones que han patit violència de gènere, ja que ells també estan reconeguts com a víctimes d'aquesta violència
...
+info La veu en paper

 

LA VEU DE BENICARLÓ | NÚM. 1309 | 19 DE NOVEMBRE DE 2021